Som følge af den usikkerhed der har været vedrørende restriktioner, har vi valgt ikke at afholde generalforsamling i april, som klubbens love ellers foreskriver. Der er nu åbnet noget mere, men en indkaldelse vil ikke kunne nås rettidigt. Generalforsamling vil i stedet blive afholdt i maj. Dato meldes ud snarest.