Beachudvalg

Udvalget skal stå for afvikling af beachstævner samt koordinere træning på stranden. Udvalget skal endvidere sørge for vedligeholdelse og udlån af net.

Kontakt: Beachudvalg

Eliteudvalg

Udvalget skal planlægge og udføre arbejdsopgaver der er relateret til klubbens elitehold, herunder sørge for at afviklingen af elitekampe foregår på et niveau, der gør produktet attraktivt for spillere, tilskuere, sponsorer og presse. Udvalget fremlægger endvidere strategier for elitearbejdets fremtidige virke.

Kontakt: Eliteudvalg

 

Informationsudvalg

Udvalget skal sørge for information til nuværende, nye og potentielle medlemmer. Udvalget skal udarbejde/vedligeholde velkomstfolder til nye medlemmer. Udvalget står for vedligeholdelse og opdatering af klubbens hjemmeside.

Kontakt: Informationsudvalg

Kursusudvalg

Udvalget skal sørge for at informere om samtlige kursusaktiviteter, der afholdes, som trænere, ledere og spillere har interesse i at deltage i samt sørge for tilmelding af interesserede. Udvalget skal endvidere stå for afvikling af interne kurser i BVK-regi.

Kontakt: Kursusudvalg

Presseudvalg

Udvalget skal pleje den lokale presse samt ved større arrangementer kontakte de større dagblade samt radio og TV.

Kontakt: Presseudvalg

Sponsorudvalg

Udvalget skal varetage klubbens interesser mht. sponsering af klubbens hold. Udvalget skal endvidere sørge for, at der tegnes annoncer i kampprogram og klubblad. Udvalget skal desuden iværksætte aktiviteter, som kan tilføre klubben økonomisk tilskud udefra.

Kontakt: Sponsorudvalg

Stævneudvalg

Udvalget skal informere klubbens seniorhold om samtlige indbydelser til de relevante hold samt sørge for tilmelding af interesserede hold. Udvalget bør bestræbe sig på at afholde seniorstævner i BVK-regi.

Kontakt: Stævneudvalg

Testudvalg

Udvalget benyttes i forbindelse med diverse tests vedr. klubbens hjemmeside.

Kontakt: Testudvalg

Turnusudvalg

Udvalget skal ved al kampafvikling sørge for påsætning af det nødvendige antal dommere, sekretærer, linievogtere og boldlangere samt sørge for eventuel entrétagning. Udvalget skal endvidere sørge for at kampremedier og materiel er i orden til kampene. Udvalget skal yderligere sørge for, at der til hver turneringshalvdel udarbejdes en turnusliste med dommer-, liniedommer,- sekretær- og boldlangertjanser mv., hvor klubbens medlemmer er navnepåsat de enkelte opgaver.

Kontakt: Turnusudvalg

Ungdomsudvalg

Udvalget skal formidle kontakten mellem de enkelte ungdomshold og bestyrelsen. Udvalget skal sørge for at informere de enkelte ungdomshold om relevante stævner og sørge for tilmelding af interesserede hold. Udvalget skal bestræbe sig på at afholde ungdomsstævner i BVK-regi. Udvalget skal sørge for ikke volleyballmæssige arrangementer til fremme af klublivet og sammenholdet på tværs af holdene samt en effektiv udnyttelse af klublokalet. Udvalget skal varetage klubbens interesser mht. sponsering af ungdomshold. Det skal tilstræbes at udvalget består af en spillerrepræsentant fra hvert ungdomshold, disse holds trænere og en repræsentant fra bestyrelsen. Antallet af pladser i udvalget er det antal, der til et hvert tidspunkt kræves for at ovennævnte kan opfyldes. Såfremt førnævnte ikke opfyldes, kan udvalget suppleres med øvrige interesserede medlemmer, dog med fortrinsret for ungdomsspillere.

Kontakt: Ungdomsudvalg

Bak op om vores sponsorer,
de bakker op om os

TimeGruppen

OK

KT Tape

Joma

Grey//Matter

Cortex

Quality Wine

Mikasa

DSV